Welcome幸运飞艇官网为梦而年轻!

投资者关系
您现在的位置:奥翼电子 > 幸运飞艇 > 投资者关系

 

  软银赛富

  投资时间:2008年

 

 

  富士康

  投资时间:2009年

 

 

 深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  投资时间:2013年

 

 

 融捷投资控股集团幸运飞艇

  投资时间:2013年

 

 

 深圳合泰长润智能穿戴一期投资企业(有限合伙)

  投资时间:2014年

 

 

 成都创新风险投资幸运飞艇

  投资时间:2015年

 

关于我们 | 奥翼技术 | 奥翼产品 | 新闻动态 | 联系我们 | 加入奥翼 | 地图指引

版权所有 © 2010 广州奥翼电子科技幸运飞艇